Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Pensée sociologique en Roumanie
Autorët
Miron Canstantinescu
Ovidiu Badina
Erno Gall
Demetru Oroveanu (trad. du rouman. par)
Botuar
Bucarest : Meridiane, 1974
Të dhëna fizike
236 f. ; 20 cm
Shënime
Pajisur me bibliograf. dhe shënime në fund të librit: f. 218-233
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Historia
Termat gjeografikë
Rumani
Klasifikimi dhjetor
316(498) "16/19"

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000480269  gjendet  book  ba.9.g.47 

New search