Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Gindirea sociologica din Romania : note de curs
Autorët
Miron Constantinescu
Ovidiu Badina
Erno Gall
Botuar
Bucuresti, 1973
Të dhëna fizike
153 f. ; 20 cm
Shënime
Pajisur me shënime në fund të f.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Historia
Klasifikimi dhjetor
316(498) "16/19"

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000474855  gjendet  sallŰ  ba.7.d.43 

New search