Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
2-nd (Second) international conference on business, law, administration and
social sciences (ICBLAS) : 4 april 2015, Tirana, Albania : book of proceedings
Autorët
Endri Papajorgji (ed. by)
Autorët kolektivë
Universiteti i Biznesit Tiranë
IIPCCL
Botuar
Tirana : Ilar, 2015
Të dhëna fizike
516 f. ; 24 cm.
Shënime
Bibliogr. në fund të kumtesave. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Biznesi
Administrimi
Konferenca
Termat gjeografikë
Gadishulli Ballkanik
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
3(497) (062)
658(497) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000365101  gjendet  normal  s.455.b.5 
S.000365102  gjendet  normal  s.455.b.6 
S.000365103  gjendet  normal  s.455.b.7 
S.000365104  gjendet  normal  s.455.b.8 
Ar.000092555  gjendet  sallŰ  ar.163.b.20 

New search