Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
State, society and law : Albanians 25 years from the change of systems : the
The 4th international scientific conference = Shteti, shoqëria, e drejta :
The shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi i sistemeve : konferenca e 4-t shkencore
The ndërkombëtare : abstraktet
Autorët kolektivë
Universiteti "Aleksandër Moisiu"
Botuar
Durrës : Graphic Line-01, 2015
Të dhëna fizike
144 f. ; 24 cm.
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Tranzicioni demokratik
Konferenca
Klasifikimi dhjetor
3 (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000365398  gjendet  normal  s.455.c.50 
S.000365399  gjendet  normal  s.455.c.51 
S.000365400  gjendet  normal  s.455.c.52 
S.000365401  gjendet  normal  s.455.c.53 
Ar.000092636  gjendet  sallŰ  ar.164.b.12 

New search