Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metodikë e mësimit të dituri natyrë e shoqërisë
Autorët
Islam Krasniqi
Abdylaziz Veseli
Hajrullah Koliqi (red.)
Botuar
Prishtinë, 2000
Të dhëna fizike
306 f. ; 24 cm.
Shënime
Biblogr. : f.305-306. - Pa ç., Pa tir.
Fjalët kyēe
Natyra
Shkenca shoqërore
Mësimdhënia
Tekste për shkollat e larta
Klasifikimi dhjetor
371.3 :502 (075.8)
371.3 :3 (075.8)
502 :371.3 (075.8)
3 :371.3 (075.8)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
s.000227117  gjendet  sallė  s.203.c.44 
s.000227118  gjendet  normal  s.203.c.45 
ar.000054499  gjendet  sallė  ar.77.b.32 

New search