Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 4 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 4.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Krushqit i zë nata : tregime / Petrit Burimi; Ramazan Hushi
2 Dordoleci / Petrit Burimi
3 Flet gjyshe Urtia / Xhevat Beqaraj; Petrit Burimi
4 Malli për mësuesin : [Sterjo Spasse] / Petrit Burimi

Show details      New search