Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 16 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 16.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 A ma shet një sy për 100 florinj : përralla, kallëzime, gojëdhëna / Abdulla Grimci
2 Muzikanti : fragmente nga jeta dhe veprimtaria e tij : biografi letrare / Abdulla Grimci
3 Nga folklori ynë i pasun kombëtar / Abdulla Grimci
4 Jetimja dhe Lopa Briartë që flet : (Hirushja, variant shqiptar) : përralla të hershme popullore / Abdulla Grimci; Maklena Çabej
5 Mirbani dhe Xhuxhi trim : përralla të hershme popullore / Abdulla Grimci; Maklena Çabej
6 Lum kush e ka... : tregime humoristiko-erotike / Abdulla Grimci; Hasan Lekaj
7 Rrjedhave të Drinasës : novela / Abdulla Grimci; Hasan Lekaj
8 Kënga dhe kompozimi i saj : (material metodik në ndihmë të muzikantëve të rinj) / Abdulla Grimci
9 Metodë për flikorno soprano Si b. / Abdulla Grimci
10 Simfonia Nr.1 në re maxhor : (partirura) / Abdulla Grimci
11 Teoria e muzikës dhe e solfezhit 2 / Abdulla Grimci
12 Teoria e muzikës dhe e solfezhit 1 / Abdulla Grimci
13 Metodë për trombon tenor sib (B) / Abdulla Grimci; Muharrem Bërxolli
14 Metodë për bastub Fa / Abdulla Grimci; M. Muhedini
15 Metodë për bastub Si b / Abdulla Grimci; M. Muhedini
16 Metodë për bastub Mi b / Abdulla Grimci; M. Muhedini

Show details      New search