Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 10 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 10.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Namik (Mustafa) Luci / Leno Luci; Esat Myftari; Shefqet Kelmendi
2 Kisha serbe në luftë dhe luftërat brenda saj / Millorad Tomaniq; Rustem Gjata; Esat Myftari; Shefqet Kelmendi
3 Heronjtë e kryen misionin e tyre ndaj Atdheut. Ata kanë nevojë për ta: Heroina nacionaliste Marije Shllaku, Simbol i gruas antikomuniste shqiptare / Shefqet Kelmendi
4 Heroina nacionaliste -Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
5 Shkodrania, heroina e kombitMarije Shllaku / Shefqet Kelmendi
6 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
7 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
8 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
9 E dielë ... : [Tregim] / Shefqet Kelmendi
10 Kali i shalës / Shefqet Kelmendi

Show details      New search