Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 26 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 26.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Romanca shqiptare / Kozma Lara
2 Muzikë dhome : vepra nga kompozitorë shqiptarë / Kozma Lara
3 Album pianistik : 24 pjesë / Kozma Lara
4 Ndërtimi i formave muzikore / Kozma Lara
5 Sonata për piano e violinë / Kozma Lara
6 Analiza e veprave muzikore shqiptare : tekst ndihmës për mësues e nxënës / Kozma Lara
7 Balladë për piano / Kozma Lara
8 Ditë të gëzuara : cikël për piano / Kozma Lara
9 Format e ndërtimit të veprave muzikore : për shkollën e mesme të muzikës : për specialitetet : instrumentistë dhe këngëtarë / Kozma Lara
10 Format e ndërtimit të veprave muzikore : për shkollën e mesme të muzikës : për specialitetet : instrumentistë dhe këngëtarë / Kozma Lara
11 Format e ndërtimit të veprave muzikore : për shkollën e mesme të muzikës / Kozma Lara
12 Simfonia Nr. 1 në fa minore : partitura / Kozma Lara
13 Sonatë për piano Nr.1 / Kozma Lara
14 Sonatë për piano Nr.2 / Kozma Lara
15 Suitë orkestrale : (partitura) / Kozma Lara
16 Analizë e veprave muzikore : maket / Kozma Lara; Tonin Harapi; Albert Paparisto
17 Album me pjesë për piano : për shkollat 8-vjeçare të muzikës / Kozma Lara; Shaban Mara
18 Format e ndërtimit të veprave muzikore : për shkollën e mesme të muzikës : për specialitetet instrumentistë dhe këngëtarë / Kozma Lara; Shaban Mara
19 Koncert për piano dhe orkestër nr.4 : (partitura) / Kozma Lara
20 Aspirata humane që kemi ëndërruar / Kozma Lara
21 Krijimtari muzikore me vlera estetike -bashkëkohore / Kozma Lara
22 Mbrëmja e Romacës Shqiptare :Me kompozitorin Kozma Lara / Kozma Lara
23 Romanca shqiptare në një festival / Kozma Lara
24 Tonin Harapi në traditën muzikore shqiptare / Kozma Lara
25 Koncert i pianistit Egland Hasa / Kozma Lara
26 Tonin Harapi kompozitor që sublimoi frymën kombëtare në krijimtarinë muzikore / Kozma Lara

Show details      New search