Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 6 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 6.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Muhameti (A.S.) në profeci dhe realitet / M.A. Rahim; Esat Myftari; Alban Kodra
2 Low Albania (Epirus) and Cham issue / Sherif Delvina; Drita Draçini; Skënder Nenaj; Esat Myftari; Mira Haxhiu; Uk Zenel Buçpapaj; Lluka Qafoku
3 Namik (Mustafa) Luci / Leno Luci; Esat Myftari; Shefqet Kelmendi
4 Kisha serbe në luftë dhe luftërat brenda saj / Millorad Tomaniq; Rustem Gjata; Esat Myftari; Shefqet Kelmendi
5 E drejta civile : (pjesa e përgjithshme) / Rustem Gjata; Esat Myftari
6 Kosova dhe Enver Hoxha përmes dokumentave arkivore të pabotueme deri më sot / Esat Myftari; Myftar Gjana

Show details      New search