Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 13 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 13.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Në vorbullën e jetës : (kujtime) / Maman Saliu; Shaban Sinani
2 Trokitje në kujtesë : kujtime nga Lufta Atifashiste Nacionalçlirimtare : 1939-1945 / Maman Saliu; Naim Zoto
3 Kujtime partizane / Maman Saliu
4 Hysen Çino - Hero i Popullit / Maman Saliu; Jonuz Mersini
5 Si i hapëm varret e shokëve të vrarë : [lufta e II botërore, shqiptarët e vrarë në Jugosllavi] / Maman Saliu; Leonard Veizi
6 Si na përgjonte koloneli i UDB-së : [ardhja e eshtrave të dëshmorëve të rënë në Jugosllavi] / Maman Saliu; Leonard Veizi
7 Loro Simoni. Zhdukja e oficerit që u arratis pas takimit me Mehmet Shehun / Maman Saliu
8 Prifti i Gëziqit, në besë me komunistët : rrëfimi i Maman Saliut, ish - kolonelit të Ministrisë së Punëve të Brëndëshme / Maman Saliu
9 Pabesia e Gjon Markajt në kullën e mikut : rrëfimi i Maman Saliut, ish - kolonelit të Ministrisë së Punëve të Brëndëshme / Maman Saliu
10 Mark Gjon Markaj dhe thasët me para : rrëfimi i Maman Saliut, ish - kolonelit të Ministrisë së Punëve të Brëndëshme / Maman Saliu
11 " Si i hapëm varret e shokëve të vrarë dhe i sollëm pranë familjeve" : [partizanët e rënë në ish-Jugosllavi] / Maman Saliu; Leonard Veizi
12 UDB-ja na ndiqte këmba-këmbës, ja si na përgjonte koloneli serb : [partizanët e rënë në ish-Jugosllavi] / Maman Saliu; Leonard Veizi
13 70[shtatëdhjetë] vjet nga rënia e "Heroit të Popullit", trimit Hysen Çino / Maman Saliu

Show details      New search