Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 3 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 3.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Motra e Gjergj Elez Alisë dhe Tringa e At Gjergj Fishtës / Alfred Çapaliku
2 Eposi shqiptar dhe mitologjia për flijimin e nuses në urë : tipari matriarkal i figurave mitologjike të epikës legjendare theksohet nga fryma e përgjithshme e rapsodisë së njohur rë Gjergj Elez Alisë / Shaban Sinani
3 Legjenda e Shën Hilarionit, Gjergj Elez Alisë, Florimontit dhe Sarisalltikut / Hasan Ulqini

Show details      New search