Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 1 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 1.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Kodet e " fshehura" të artit shqiptar : piktori i njohur maqedonas, flet për marrëdhënien e tij me pikturën dhe si e sheh artin pamor këto vite / Reshat Ameti; Esmeralda Bardhyli

New search