Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 19 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 19.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Artisti që përjetësoi në mur epopenë e Skëndërbeut / Naxhi Bakalli; Avenir Sadikaj
2 Sukses i "Plagës së dhjetë të Gjergj Elez Alisë" : [Balet] / Anila Logu
3 Naxhi Bakalli, mjeshtri pa kompromis i formës : Piktura / Ben Andoni
4 Irealiteti real në pikturën e artistit Naxhi Bakalli / Naxhi Bakalli; Violeta Murati
5 Takimi ynë me piktorin Naxhi Bakalli
6 Tingujt poetikë dhe ngjyrat e një vepre / Ksenofon Dilo
7 Ngjyrat dhe tingujt poetikë në veprën e Naxhi Bakallit / Ksenofon Dilo
8 " Enigma e pezullt" e një piktori : rikthehet në "Shtëpi" me punimet e tij shumëvjeçare Naxhi Bakalli
9 Tempulli i muzave të artit pamor shqiptar, GKA u vesh me ngjyrat - dritë bakalliane : [ekspozita e "Piktorit të Merituar" Naxhi Bakalli] / Astrit Kola
10 Bakalli, artisti me profil unikal shqiptar : [Naxhi Bakalli, ekspozita "Enigma e pezullt"] / Ksenofon Dilo
11 Impulset i marr gjithnjë nga Tirana : piktori rikthehet me një ekspozitë personale / Naxhi Bakalli; Oliverta Lila
12 Naxhi Bakalli, artisti dhe mësuesi i madh : refleksione teoriko - filozofike dhe analizë profesionale mbi krijimtarinë ndër dekada dhe veçanërisht mbi punimet e ekspozitës së piktorit, të titulluar "Enigma pezull" / Fatos Kola
13 Bakalli i rri Formës : [rreth krijimtarisë artistike të piktorit Naxhi Bakalli] / Suzana Kuka (Varvarica)
14 Naxhi Bakalli, artisti dhe mësuesi i madh : refleksione teoriko - filozofike dhe analizë profesionale mbi krijimtarinë ndër dekada dhe veçanërisht mbi punimet e ekspozitës së piktorit, të titulluar "Enigma pezull" / Fatos Kola
15 Kur fola për Prof. Naxhi Bakallin.. dhe të pathënat / Agim Bido
16 I fundmi i një epi kombëtar : [Naxhi Bakalli, piktor] / Jorgos Jakumi
17 Gjuha artistike e pullave : Naxhi Bakalli, kryemjeshtër i saj / Thimi Nika
18 Gjuha artistike e pullave shqiptare : [koleksioni filatelik shqiptar, historia] / Thimi Nika
19 Mjeshtëria e derdhur në dy muralet e muzeut mesjetar të Krujës / Ilir Çakalli

Show details      New search