Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 4 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 4.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Nostalgji : (intervista e jetës sime) / Hektor Çoçoli; Nasho Jorgaqi; Nirvana Lazi
2 Prof. Dr. Hektor Çoçoli : me fat ai që e ka pasur mjek dhe pedagog... / Agron Sejamini
3 Mbi gjysmë shekulli mjek e pedagog... : një nga korifejtë e mjekësisë shqiptare, profesor doktor Hektor Çoçoli / Laurant Bica
4 Shkencëtari i pashtershëm : prof. Hektor Çoçoli / Laurant Bica

Show details      New search