Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 4 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 4.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Ideali im është Lidhja e Prizrenit : kush ishte dr. Mentor Çoku? / Eugen Shehu
2 Mentor Çoku, një historian ala Grim / Blendi Fevziu
3 " Si e njoha Mentor Çokun" / Agim Vinca
4 Ju tregoj 30 vitet e internimit tim në Savër : flet e bija e Mentor Çokut / Valbona Çoku; Ermira Isufaj

Show details      New search