Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 3 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 3.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Buyuk Usta Sabri Berkel shqiptari Sabri Fetahu (Berkel) : Ndër themeluesit e artit modern turk (1907 Shkup - 1993 Stamoll) / Kujtim Buza
2 Themeluesi i artit modern turk : Sabri Fetahu, piktor / Kujtim Buza
3 Një Matis turko - shqiptar : [piktori i njohur shqiptar Sabri Fetahu i mbiquajturi Berkel "Arnauti"] / Luan Rama

Show details      New search