Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 12 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 12.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Marije Shllaku : një jetë në istikame dhe vuajtje për atdhe / Ibrahim Meta
2 Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës : jetëshkrim / Tomë Mrijaj; Klajd Kapinova
3 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
4 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
5 Shkodrania, heroina e kombit Marije Shllaku / Shefqet Kelmendi
6 Maria Shota e Shkodrës : Heroina shkodrane, Maria Shllaku, amazona e luftës për mbrojtjen e Kosovës / Zenepe Muda
7 Marie Shllaku një jetë të tërë për Shqipërinë / Klajd Kapinova; Eljona Ballhysa
8 Marie Shllaku një jetë të tërë për Shqipërinë / Klajd Kapinova; Eljona Ballhysa
9 Nata mizore e katër martirëve të Shkodrës dhe Kosovës
10 Marie Shllaku : [poezi] / Leonora Laçi
11 Marie Shllaku (1922 - 1946), përmendore në Prizren, aty ku u pushkatua : [Tome Mrijaj, "Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës : jetëshkrim"] / Leonora Laçi
12 Marie Shllaku përmendore në Prizren, aty ku u pushkatua?! / Leonora Laçi

Show details      New search