Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 14 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 14.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Niko Stillo, njeriu akademi / Laurant Bica
2 Mumja e Zagrebit, mes etruskishtes dhe shqipes : [studiuesi arvanitas Niko Stylo deshifron shkrimin e pakuptuar, prezantuar në veprën e tij "Historia e shenjtë e arvanitëve"] / Magdalena Alla
3 Niko Stillo : "Grekët u vodhën çamëve edhe perënditë": studiuesi tregon zbulimin mbi historinë e shenjtë arvanitase: [Niko Stillo "Historia e shenjtë e arvanitëve"] / Miran Bica
4 " Fjalori i Marko Boçarit" : autori i librit Niko Stylos, përkthyer nga Sokol Çunga, botohet nga shtëpia botuese "Arbëria" / Dhurata Hamzai
5 " Gjuha e qumështit të mëmës" : [Niko Stillo, autor i librit "Fjalori i Marko Boçarit"]
6 Njeriu - Akademi, dijetari Niko Stillo / Laurant Bica
7 Fenomeni Niko Stillo : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica
8 Jam shqiptar nga Preveza : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica
9 Arvanitët, fenomeni Niko Stillo : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica
10 Një libër për njeriun akademi : [Laurant Bica, "Niko Stillo, njeriu akademi"] / Enver Kushi
11 Kush e trashëgon Aristidhin : Aristidh Kola duket se ka lënë një pasues. Quhet Niko Stillo, një çam ortodoks nga Preveza. Laurant Bica i ka kushtuar atij një libër, "Niko Stillo, njeriu akademi" / Ermir Hoxha
12 Njerëzit akademikë nuk mungojnë : [Laurant Bica, "Niko Stillo, njeriu akademi"] / Edlira Troplini (Abdurahmani)
13 Ballkanologu Niko Stillo dhe "Fjalori katërgjuhësh i Daniil Voskopojarit" / Laurant Bica
14 Studiuesi Niko Stylos dhe bashkëkohësia / Kosta Papa

Show details      New search