Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 14 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 14.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Një libër me vlera për historinë e shkollës shqiptare : [Koli Xoxi, "Liceu kombëtar i Korçës" ] / Iljaz Gogaj
2 Shqipëria dhe Ballkani si mund të jemi "Europë" : [Koli Xoxi, "Franca sipas Dora d' Istrias"] / Drita Hadaj
3 " Nikolla Iorga, dijetari pa njollë e pa frikë" : Profesori Koli Xoxi, prezantohet së fundi me këtë vepër / Kopi Kyçyku
4 Kalorës i mendimit historik : [Koli Xoxi, "Nikolla Jorga, Dijetari pa njollë dhe pa frikë"] / Miti Divjaka
5 Historia ka ende karakter klasor : [Koli Xoxi - historian] / Esmeralda Bardhyli
6 Historia shqiptare në duart e një rumuni : ["Nikolla Iorga, dijetari pa njollë dhe pa frikë " Koli Xoxi] / Admirina Peçi
7 Kontribut i çmuar në historinë e arsimit në tokën shqiptare : ["Shkolla ortodokse në Shqipëri, rilindësit tanë". Koli Xoxi] / Bardhok Gjergji
8 Viktor Hygo për të drejtat e njeriut dhe të qytetarit : [Koli Xoxi "Viktor Hygo për të drejtat e njeriut dhe qytetarit"] / Bardhok Gjergji
9 Rilindas i palodhur i shkencës shqiptare : shënime për veprën shkencore të prof. Koli Xoxit / Perikli Jorgoni
10 Epopeja heroike e Marko Boçarit : shënime për librin e Prof, Koli Xoxit, "Marko Boçari" / Perikli Jorgoni
11 Përvjetori i lindjes së Prof. Koli Xoxit / Agim Sinani
12 Profesor Xoxi dhe përkatësia e shqiptarëve : [Koli Xoxi - historian] / Bardhok Gjergji
13 Koli Xoxe : Shqiptarët i përkasin Perëndimit / Florjan Trojani
14 Koli Xoxi : Volteri, filozof i arsyes njerëzore : [Koli Xoxi, "Volteri"] / Kaliopi Naska

Show details      New search