Présentation détaillée des notices trouvées

ISBD presentation
1
Title
Mustafa Qemal Ataturku, shqiptari nga Stebleva që u bë reformator dhe krijuesi
i Turqisë moderne
Authors
Sakip Cami
Published
2008
Notes
IV,4; V
In
Rruga e Arbërit. - p. 8, , gusht, 2008, p. 13.
Sujets:
Biografia
Shqiptarë
Historia botërore
Terme geographique
Steblevë (Librazhd)
Shqipëri
Turqi

Atatürk, Mustafa Kemal

Nouvelle recherche