Présentation détaillée des notices trouvées

ISBD presentation
1
Title
Fundi i "Rrugës së vetme" në këndvështrimin e Halilit : [mendime rreth romanit
të publicistit Halil Rama]
Authors
Sakip Cami
Published
2011
In
Metropol. - p. 2465, 19 shtator, 2011, p. 10.
Sujets:
Letërsia shqipe
Shkrime, korrespondenca për shtypin
Kritika, interpretimi

Rama, Halil

Nouvelle recherche