Présentation détaillée des notices trouvées

ISBD presentation
1
Title
Alvaniki melissa (Belietta Sskiypetare) syngramma alvano - ellinkon periechon :
meros istorias "Dora d'Istrias - i Alvaniki fyli", Alvano - Ellinikas
Paroimias kai Ainigmata, Alvanika kyria onomata, Asmata kai Paramythia
Alvanika, kai Alvano - Ellinikon lexiologion meta paravolis Alvanikon lexeon
pros archaias ellinikas
Authors
Thimi Mitko (syntachthen ypo)
D. A. (ti epimeleia tou)
Published
En Alexandreia : Typ. Xenofontos N. Salti, 1878
Collation
12 f., 233 f., 12 f.
Notes
Autori në libër E. Mitkou.- Kopja me nr. al.2.d.9 në fl. e tit.: Meros proton.
- Shkruar shqip me gërma greke. - Në faqen 5v (me numërtim grek) të kopjes
80.d.42 (me frontespic të riprodhuar) autografi i Janin Vruhos: Për kujtimin e
të paharruarit Patriot Vaso Pashë Shkodranit, Dhuroj këtë librë Bibliothekës
Kombëtare të Tiranës, Kryeqytetit të Shtetit, e drejtuar këjo prej të pa
lodhurit punëtor zotit S. Kolea, Drejtor i Bibliothekës dhe Muzesë Kombëtare.
Toubhar 26 Nëntor 1928 Dhuronjësi J. P. Vruho.
Sujets:
Folklori shqiptar
Folklori arbëresh
Gjëegjëza
Përralla
Këngë popullore
Proverba
Codes de classification:
398(=18)

Données d'exemplaires:
Numéro d'inventaire: Statut: Catégorie de prêt: Cote de rangement:
s.000192696  disponible  sallë  ar.121.a.7 
000429641  disponible  sallë  al.2.d.9 
T.000007746  disponible  sallë  80.d.42 
T.000007784  disponible  sallë  80.d.58 
T.000008604  disponible  sallë  81.d.49 

Nouvelle recherche