Présentation succincte des notices trouvées

Nombre de notices trouvées : 43 , nombre de notices affichées : 43.
La notice détaillée sera affichée si vous cliquez sur sa présentation succincte.Vous pouvez également cocher les notices et cliquez sur le bouton "Afficher le détail des notices cochées" pour en voir une présentation détaillée.
1 Lemza që çoi në Perëndim : tregime dhe skica humoristike / Zef Gjeta; Fadil Kraja
2 Fabula dhe poezi humoristike / Zef Gjeta; Agim Deva
3 Serrat dhe mjediset e tjera të mbrojtura : ndërtimi dhe shfrytëzimi i tyre / Fatmir Voci; Zef Gjeta; Shkëlzen Marku
4 Dëshmi nga parlamenti : poezi humoristike / Gjon Bruçi; Zef Gjeta
5 Patatja dhe kultivimi i saj / Imer Rusinovci; Adem Salillari; Agim Pudja; Zef Gjeta
6 Speci : monografi : origjina, rëndësia, llojet dhe klasifikimi, ... / Fatmir Voci; Zef Gjeta
7 Formuesi : lojëra zbavitëse dhe pyetje logjike / Zef Gjeta; Fitnete Pashkaj
8 Menaxhimi i ciklit të projekteve në bujqësi / Zef Gjeta; Ahmet Osja
9 Identifikimi i burimeve njerëzore, materiale dhe aktiviteti ekonomik : Komuna Dajt, rrethi Tiranë : studim / Halit Sulovari; Zef Gjeta; Alban Ibraliu
10 Të zbulojmë Postrribën : identifikimi i burimeve natyrore, njerëzore dhe i aktivitetit ekonomik të komunës Postrribë-Shkodër : studim / Zef Gjeta; Ahmet Osja
11 Dukagjini : historiku, gjeografia, kultura, burimet njerëzore, materiale, aktiviteti ekonomik dhe mundësitë e zhvillimit / Zef Gjeta; Ahmet Osja; Mark Bobnaj; Isak Tema
12 Identifikimi i burimeve njerëzore, materiale, aktiviteti ekonomik dhe mundësitë e zhvillimit : Komuna Tërbuf, rrethi Lushnjë : studim / Zef Gjeta; Guri Seferi; Admir Barolli
13 Nga goja tek veshi : tregime humoristike dhe ese / Zef Gjeta; Qazim Çela; Gjon Bruçi; Kosta Raka
14 Barcaleta pa fund / Zef Gjeta; Pjetër Gjeta; Myfit Gjokutaj
15 Barcaleta pa fund / Zef Gjeta; Pjetër Gjeta; Myfit Gjokutaj
16 Gicilime fëminore : barcaleta jo vetëm për fëmijë / Zef Gjeta
17 Shega : historiku, vetitë, teknologjia e kultivimit, vlerat / Zef Gjeta
18 Shërbimi këshillimor bujqësor në zonat malore / Artur Galanxhi; Zef Gjeta
19 Cikli i projektit : si ta menaxhojmë atë me sukses? / Zef Gjeta; Ahmet Osja
20 Nga goja tek veshi : tregime humoristike dhe ese / Zef Gjeta; Qazim Çela; Gjon Bruçi; Kosta Raka
21 Barcaleta pa fund / Zef Gjeta; Nushe Laçaj
22 Botë e çuditshme! : poezi satirike / Gjon Bruçi; Zef Gjeta
23 Pyetje të çuditshme, përgjigje interesante / Zef Gjeta
24 Disa fruta të mjediseve pyjore : gjendja natyrore dhe mundësitë e kultivimit / Zef Gjeta; Ahmet Osja; Fatmir Voci; Gjon Fierza
25 Krimbi i mëndafshit, mani si ushqimi kryesor dhe menaxhimi i sëmundjeve e i dëmtuesve : (monografi) / Fatmir Voci; Kastriot Korro; Zef Gjeta
26 Mani : origjina, klasifikimi, folku, historira, traditat, përdorimi dhe kultivimi : (monografi) / Fatmir Voci; Zef Gjeta
27 Mbarështimi i krimbit të mëndafshit : (monografi e rekomanduar si tekst mësimor) / Fatmir Voci; Kastriot Korro; Zef Gjeta
28 Dukagjini : rrugëtim në gjenezë : studim monografik / Luigj Shyti; Zef Gjeta
29 Gjithmonë mes nesh : refleksione dhe kujtime nga miq e të afërm me rastin e 1 vjetorit të ndarjes nga jeta / Zef Gjeta; Myzafer Kapidani; Albert Kopali
30 Probleme të kultivimit të misrit / Zef Gjeta
31 Misri dhe disa përdorime të tij / Zef Gjeta
32 Vlera të veçanta të misrit / Zef Gjeta
33 Një vizion mbi zhvillimet demo - socio - ekonomike në rrethin e Kurbinit / Zef Gjeta; Kliton Çeku
34 Fermerët kërkojnë të bashkohen / Hasan Halilaj; Zef Gjeta
35 Vlerësimi "Ex-post" për dy projekte në zonën veri - lindore të Shqipërisë / Ndoc Vata; Isak Tema; Zef Gjeta
36 Implementimi i ujitjes me pjesëmarrje në Shqipëri / Ndoc Vata; Arben Molla; Zef Gjeta
37 Vlerësimi "Ex - Post" për dy projekte në zonën verilindore të Shqipërisë / Ndoc Vata; Isak Tema; Zef Gjeta
38 Diagnostikë agrare e zonës së Zadrimës : problematika aktuale dhe mundësitë e zhvillimit për të ardhmen / Tom Preku; Zef Gjeta
39 Mes dashurisë dhe të qeshurës, buron dhe jeton humori i jetës sime / Zef Gjeta; Bujar Ferhati
40 Analizë e tipologjisë së fermave dhe efektivitetit ekonomik të tyre në zonën e Zadrimës dhe disa alternativave krahasuese për përdorimin efektiv të tyre / Tom Preku; Zef Gjeta; Ndoc Vata
41 Mehmet Shehu, kërkonte për çdo farëra rendimente sa më të larta / Zef Gjeta; Albert Z. Zholi
42 Studimi i stabilitetit dhe i disa tipareve të tjera sasiore në gjeonotipe të hibrideve të misrit me pjekje të mesme, në kushtet e Shqipërisë : disert. për marrjen e gradës shkencore " Doktor" / Zef Gjeta
43 Mirëmenaxhimi i projekteve-faktor i rëndësishëm në rritjen e performancës së tyre, rast studimor - vlerësimi EX-Post i zinxhirit të vlerës në vreshta dhe verë në zonën e Rrëshenit : disert. në kërkim të gradës shkencore "Doktor" / Xhevdet Kopani; Zef Gjeta

Afficher le détail des notices cochées      Nouvelle recherche