Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Aristidh Kolën e vranë shërbimet sekrete greke"
Autorët
Ilir Malindi
Botuar
2004
Shënime
IV,1; V

Panorama. - Nr. 589, 25 maj, 2004, f. 12 - 13.
Termat gjeografikë
Greqi
Emrat e personave
Kollia, Aristidi P.

New search