Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Kadare, dosja e panjohur e "Gjeneralit" : Mastrojani dhe Pikoli udhëtimi i
pamundur në Shqipërinë Komuniste : zbulohet materiali i rezervuar prej 90
faqesh rreth xhirimeve të filmit më 1982
Autorët
Admirina Peçi (përg.)
Botuar
2006
Shënime
IV,2; IV,3,f

Gazeta shqiptare ("Milosao", suplement). - Nr. 3529, 28 maj, 2006, f. 25 - 27.
Fjalët kyše
Kinematografia
Historia
Sundimi komunist, 1945-1991
Arkiva
Termat gjeografikë
Shqipëri
Emrat e personave
Kadare, Ismail
Piccoli, Michel
Mastrojani, Marcelo

New search