Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Vitet e rinisë
Autorët
Archibald J. Cronin
Entela Ndreu (perkth.)
Aqif Malaj (red.)
Botuar
Tiranë : Redona, 2003
Të dhëna fizike
132 f. ; 20 cm.
Shënime
Aut. në libër : Arçibald Kronin. - Te dhëna për aut. - L.220, pa tir.
ISBN
99927-911-0-1
Fjalët kyše
Letërsia angleze
Letërsia për fëmijë
Romane
Klasifikimi dhjetor
821.111 -93 -31

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000247071  gjendet  book  s.209.f.32 
S.000247072  gjendet  book  s.209.f.33 
S.000247073  gjendet  book  s.209.f.34 
S.000247074  gjendet  book  s.209.f.35 
Ar.000060805  gjendet  arkiv  ar.87.c.11 

New search