Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Fjalor fjalësh të rralla të gjuhës shqipe
Autorët
Benedikt Dema
Kolec Topalli (red.)
Nikë Ukgjini (përg.)
Botuar
Tiranë : Toena, 2005
Të dhëna fizike
311f. : 1 fl. port. ; 20 cm.
Shënime
Në fund të bot. mbi aut. dhe bibliogr. e veprave të tij. - L.1000, pa tir.
ISBN
99943-1-063-1
Fjalët kyēe
Gjuha shqipe
Leksikologjia
Fjalorë
Klasifikimi dhjetor
81 '374.8 -022.214 =18
811.18 '374.8 -022.214

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000274654  gjendet  sallė  fe.39.f.1 
S.000274655  gjendet  sallė  fe.39.f.2 
S.000274656  gjendet  sallė  fe.39.f.3 
S.000274662  gjendet  sallė  al.31.b.44 
Ar.000068598  gjendet  book  ar.106.e.41 

New search