Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Veprimtaria individuale e specialistëve të fushave të gjeologjisë shqiptare
Autorët
Teki Biçoku
Marie Koçi
Botuar
Tiranë, 2004
Të dhëna fizike
V. 1, 223 f. : me foto ; 24 cm.
Shënime
Bibliogr.: f.223. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Gjeologjia
Gjeologë
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
551.1/.4(496.5) (092)
929(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000260673  gjendet  book  s.235.b.15 
S.000260674  gjendet  book  s.235.b.16 
S.000260675  gjendet  book  s.235.b.17 
S.000260753  gjendet  sallŰ  al.26.b.28 
Ar.000064751  gjendet  arkiv  ar.94.a.7 

New search