Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Udhëtari nga kjo bote nde tjetërën a udha e të Krishterit nga qytet i humbjes
gjer ndë qytet të Qiellit : e treguare si ëndërë
Autorët
Jovan Benian
Gjergji D. Qirias (përkth. prej inglishtes nga)
Botuar
Korçë : Shtypshkronja dhe Libraria "Dhori Koti", 1927
Të dhëna fizike
159 f. + 8 fl.il ; 19 cm.
Shënime
Parath. f.3-4.- Jet' e Jovan Benian f.5-13
Fjalët kyēe
Feja kristiane
Klasifikimi dhjetor
27

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000004403  gjendet  sallė  s.9.f.18 
S.000005391  gjendet  normal  s.10.f.65 
Z.000001763  gjendet  normal  s.54.t.98 
Z.000000733  gjendet  normal  s.54.t.99 
Z.000017334  gjendet  normal  s.54.t.100 
Ar.000001095  gjendet  sallė  88.f.172 

New search