Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Odisea
Autorët
Homerus
Llambro Ruci (përkth. nga greq. dhe përg.)
Botuar
Tiranë : Ombra GVG, 2009
Të dhëna fizike
636 f. : me il. ; 21 cm
Titulli i serisë
Klasikët botërorë
Shënime
Bibliogr. f. 635. - Shpjegime në fund të faq. - Nga f.7-39, interpretimi i
"Odiseas" nga Alfred Heubeck. - Aut. në libër: Homer.- L.1000, pa tir.
Fjalët kyēe
Letërsia greke e vjetër
Poezia
Klasifikimi dhjetor
821.14 '02 -13

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000302604  gjendet  sallė  s.318.f.1 
S.000302605  gjendet  normal  s.318.f.2 
S.000302606  gjendet  normal  s.318.f.3 
S.000302607  gjendet  normal  s.318.f.4 
Ar.000075996  gjendet  sallė  ar.123.e.20 

New search