Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Çmimet Kult 2011 : 31 tetor 2011
Botuar
Tiranë : Revista "Kult", 2011
Të dhëna fizike
39 f. : me il. ; 20 cm.
Materiale shoqëruese
1 CD bashkëngjitur librit
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyēe
Arti
Letërsia
Çmime
Njerëz të shquar dhe kultura
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
06 .05(496.5) "2011" (092)
929(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000333599  gjendet  sallė  s.386.g.42 
S.000333600  gjendet  normal  s.386.g.43 
S.000333601  gjendet  normal  s.386.g.44 
S.000333602  gjendet  normal  s.386.g.45 
Ar.000084151  gjendet  sallė  ar.144.f.22 

New search