Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 25 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 25.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Poezi dhe poema / William Blake; Nét Isveizi
2 333 sonete / Net Isveizi. Skica poetike. Libri i ferrit / William Blake / Nét Isveizi; William Blake
3 Songs of innocence and of experience shewing the two contrary states of the human soul = Këngët e pafajsisë dhe të përvojës që tregojnë dy gjendjet e kundërta të shpirtit njerëzor / William Blake; Arben Dedja
4 Arrati e dashurisë : poezi të zgjedhura nga "gjashtë të mëdhenjtë" dhe Robert Bërns / William Blake; William Wordsworth; Samuel Taylor Coleridge; George Gordon Byron; Percy Bysshe Shelley; John Keats; Robert Burns; Artur Balli; Demir Gjergji
5 Imazh hyjnor : [Poezi] / William Blake; Andi Bejtja
6 Tigri / William Blake
7 Kopshti i dashurisë : [Poezi] / William Blake
8 Martesa e qiellit dhe ferrit / William Blake
9 Tigri : [Poezi] / William Blake; Genci Muçollari
10 Shënime për ligjërarat e Reynold-it : [Mendime për letërsinë] / William Blake; Floresha Dado
11 Tigri : [Poezi] / William Blake; Gazmend Krasniqi
12 Tigri : [Poezi] / William Blake; Genci Muçollari
13 Tigri / William Blake
14 Akuzatori që është zot i kësaj bote; Të justifikosh rrugët e Zotit te njeriu / William Blake; Genci Muçollari
15 Tigri : [Poezi] / William Blake; Gazmend Krasniqi
16 Poezi / William Blake; Arben Dedja
17 Tigri : [poezi] / William Blake; Genci Muçollari
18 Nëse zemra jonë është e ngrohtë : [poezi] / William Blake; Faslli Haliti
19 Kaosi po triumfon mbi rregullin : [ese] / William Blake; Genci Muçollari
20 Mëngjes : [poezi] / William Blake
21 Endesh pyjesh nëpër natë : [poezi] / William Blake; Aleko Ballauri
22 Nga Këngët e përvojës (1794) : [poezi] / William Blake
23 Trëndafili i kuq venitur : poezi / William Blake; Jonida Roli
24 Tigri : poezi / William Blake; Aleko Ballauri
25 Verës : poezi / William Blake

Show details      New search