Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 9 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 9.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Një udhëtim i rrezikshëm : roman përrallë për fëmijë / Bedri Dedja; Oriana Osmani; Edlira Dedja; Heldi Pema
2 Presidenti i Planetit të kuq...dhe udhëtimi i fundit i shkrimtarit : roman / Bedri Dedja; Edlira Dedja; Agim Faja
3 Gruaja shqiptare që kandidon për deputete në Zvicër : Edlira Dedja, pianiste dhe profesoreshë e pianos, Master në psikologji e pedagogji : [intervistë] / Edlira Dedja; Albert A. Zholi
4 Shoqes sime të paharruar Zhurdiana Murra... Requiem lamtumire / Edlira Dedja
5 Pirgu, tenori shqiptar që shkriu dimrin e Lozanës : [Saimir Pirgu] / Edlira Dedja
6 Bedri Dedja, ditari i babait dhe shkrimtarit / Edlira Dedja; Aida Tuci
7 Ti sot ke marrë medaljen e mirënjohjes të popullit tënd! : [tenori Saimir Pirgu] / Edlira Dedja
8 Zoti Kryeministër! : shfaqja e Operës në Gjenevë ishte turp / Edlira Dedja
9 Rigoleto, Pirgu, një dukë ndryshe i kohëve moderne / Edlira Dedja

Show details      New search