Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 15 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 15.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike / Albert Gora; Hamza Koçiu; Niko Faber
2 Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike / Albert Gora; Hamza Koçiu; Niko Faber
3 Antologji poetike e heroizmit të madh : krijime poetike të poetëve ruso-sovjetikë të shkruara në frontet e luftës kundër fashizmit / Hamza Koçiu; Guri Pejo; Niko Faber
4 Rezultate të mira në zhvillimin e lopës / Niko Faber
5 Skica, tregime / Niko Faber; Ivoni Faber
6 Sëmundjet e dhenve dhe të dhive / Andrea Marjani; Xhuvanaq Melonashi; Niko Faber
7 Para se të qeverisim gjatë ne synojmë të qeverisim me aftësi e ndershmëri / Niko Faber
8 Ndërtimi i strukturave prodhuese -prioriteti ynë për zhvillimin ajror / Niko Faber
9 Në përgjigje të artikullit "Pse Niko Faberi kërkon të bëhet deputet i Partisë Socialiste" / Niko Faber
10 Problemi i bukës : Nuk zgjidhet ne vendime qeverie, por me rritjen e prodhimit / Niko Faber
11 Në 65-vjetorin e lindjes së tij : [Cili është profesor Nikolla Pano] / Niko Faber
12 Këshilltarët : [diplomacia shqiptare] / Niko Faber
13 Mbi të vërtetën e dëmtimit të lopëve në Baldushkun e Tiranës : [helmimi i lopëve në vitin 1975] / Niko Faber
14 Çrregullimet e metabolizmit të fosforit në gjedhë, pasojat dhe rrugët për mënjanimin e tyre : autoreferat i disert. të paraqitur për kërkimin e gradës shkenc. "Kandidat i Shkencave" / Niko Faber
15 Çrregullimet e metabolizmit të fosforit në gjedhë, pasojat dhe rrugët për mënjanimin e tyre : disert. për shkallën e parë të kualifikimit pasuniversitar / Niko Faber

Show details      New search