Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 23 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 23.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Si u bëra i padukshëm : roman fantastiko-shkencor / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi
2 Rrëfime shpirti : (mbresa, shkencë, fantazi) / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi
3 Një jetë në shtjelljet e krijimtarisë / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi
4 Rrezatimi zhbllokues i ndërgjegjes : roman fantastiko-shkencor / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi
5 Duhet ringjallur letërsia fantastiko-shkencore : [mbi librin "Si u bëra i padukshëm"] / Kostandin M. Leka; Flori Slatina
6 Avniu, Nina dhe .... "bum-i" i sopranos Inva Mula : mbresa dhe emocione mbi njerëzit, talentet dhe sukseset / Kostandin M. Leka
7 Avniu, Nina dhe .... "bum-i" i sopranos Inva Mula : mbresa dhe emocione mbi njerëzit, talentet dhe sukseset / Kostandin M. Leka
8 Avniu, Nina dhe .... "bum-i" i sopranos Inva Mula : mbresa dhe emocione mbi njerëzit, talentet dhe sukseset / Kostandin M. Leka
9 Harilla Bakalli, martir i inteligjencës shqiptare / Kostandin M. Leka
10 Harilla Bakalli, martir i inteligjencës shqiptare / Kostandin M. Leka
11 Harilla Bakalli, martir i inteligjencës shqiptare / Kostandin M. Leka
12 Harilla Bakalli, martir i inteligjencës shqiptare / Kostandin M. Leka
13 Në kërkim të "thërrmijës së Zotit" : : [tregim] / Kostandin M. Leka
14 Në kërkim të "thërrmijës së Zotit" : [tregim] / Kostandin M. Leka
15 Në kërkim të "thërrmijës së Zotit" : [tregim] / Kostandin M. Leka
16 Mbi golat e "magjishëm" : vështrim shkencor-fantastik / Kostandin M. Leka
17 Mbi golat e "magjishëm" : vështrim shkencor-fantastik / Kostandin M. Leka
18 Gjurmët e para të thërmijës së Zotit / Kostandin M. Leka
19 E magjishmja në fotografi gjatë shekujve : vështrim shkencor prej fotografisë argjentike në atë dixhitale / Kostandin M. Leka
20 E magjishmja në fotografi gjatë shekujve : vështrim shkencor prej fotografisë argjentike në atë dixhitale / Kostandin M. Leka
21 E magjishmja në fotografi gjatë shekujve : vështrim shkencor prej fotografisë argjentike në atë dixhitale / Kostandin M. Leka
22 E magjishmja në fotografi gjatë shekujve : vështrim shkencor prej fotografisë argjentike në atë dixhitale / Kostandin M. Leka
23 Më në fund thërrmija e Zotit u bë pronë e njeriut! / Kostandin M. Leka

Show details      New search