Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 6 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 6.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Album pianistik / Albert Paparisto; Robert Radoja
2 Pjesë vokale / Albert Paparisto; Robert Radoja
3 Pjesë instrumentale / Albert Paparisto; Robert Radoja
4 Analizë e veprave muzikore : maket / Kozma Lara; Tonin Harapi; Albert Paparisto
5 Dibra Leka - përfaqësuese e shquar e muzikës revolucionare / Albert Paparisto
6 Punonte duke u frymëzuar, frymëzohej duke punuar : Nikolla Zoraqi, kompozitor / Albert Paparisto

Show details      New search