Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 2 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 2.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Gjergj Antoni, ylli që ndriçonte Rrugën e Dibrës / Andi Bica
2 Gjergj Antoni, "Skenaristi i parakohshëm në kinemanë e "Broadwajt" të Tiranës" / Andi Bica

Show details      New search