Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 2 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 2.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Shpëtimi i gjeneratave nga kampi socialist : [Henrik Spiro Gjoka, "Gjuetia e pëllumbave"] / Kostaq Xoxa
2 [ Persekutimi i disa figurave të njohura shqiptare nga regjimi komunist]

Show details      New search