Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 5 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 5.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Nderim për Sheh Karbunarën / Bilbil Cami
2 Dënimi i deputetëve, apel për vlerat e demokracisë : [nipi i sheh Ibrahim Karbunarës flet për "gjyqin e deputetëve", 10 tetor 1947, dhe tragjedinë e familjes Karbunara] / Shemsi Karbunara; Andi Bica
3 88 vjet të pathëna mbi Kongresin shtetformues : bisedë me trashëgimtarin e oxhakut aristokrat të Lushnjës që priti personalitetet e para të shtetit / Shemsi Karbunara; Andi Bica
4 Plumba atit dhe të birit : [Sheh Ibrahim Karbunara dhe Hysen Karbunara] / Albert Kotini
5 Kongresi i Lushnjës si vijim i Pavarësisë Kombëtare : një kujtesë për teqenë e Karbunarës dhe shën Ibrahim Karbunarën / Andi Bica

Show details      New search