e-ALBANICA

e-Albanica përfaqëson Bibliotekën Digjitale Albanologjike. Përmban vepra të rralla të Bibliotekës Kombëtare, dorëshkrime, harta dhe periodikë të shekujve XV-XIX në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera.
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë