mbyll koleksionin Descrizione di Scutari, Dolcigno et altri luogi per Francesco Bollizza. Fu scritta l’anno 1614 : copia tratta dall’originale che si conserva nell’Archivio di Stato a Venezia; e da me fatta copiare [Përshkrimi i Skodrës, i Ulqinit dhe i vendeve të tjera Françesko Bolica. U shkruajt në vitin 1614. Kopje e nxjerrë nga origjinali që ruhet në Arkivin e Shtetit në Venecia dhe e kopjuar me porosinë time]
Hap dokumentin dhe shih përmbajtjen Drs3A2

Titulli: Descrizione di Scutari, Dolcigno et altri luogi per Francesco Bollizza. Fu scritta l’anno 1614 : copia tratta dall’originale che si conserva nell’Archivio di Stato a Venezia; e da me fatta copiare [Përshkrimi i Skodrës, i Ulqinit dhe i vendeve të tjera Françesko Bolica. U shkruajt në vitin 1614. Kopje e nxjerrë nga origjinali që ruhet në Arkivin e Shtetit në Venecia dhe e kopjuar me porosinë time]

Autori: Bollizza, Francesco

Të dhënat fizike: [2] fl. ; 57 f. ; 35 cm

Gjuha: Italisht

Numri i vendit: Dr.3.A.2

Përshkrimi: Dorëshkrim i kopjuar i origjinalit të vitit 1614 që gjendet në Arkivin e Shtetit në Venecia, (në Miscellanea Codici N.245). Të dhëna statistikore për sanxhakun e Shkodrës. Qytetet, fshatrat dhe pozita e tyre gjeografike. Të dhëna demografike dhe etnografike për banorët e këtyre trojeve. Ekspedita turke të viteve 1612-1613 kundër malësorëve shqiptarë të këtij sanxhaku.