Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë,
si një urim special në Ditën Ndërkombëtare të Librit, kremtimin botëror të 400-vjetorit të Shakespeare-t dhe 100-vjetorin e përkthimit të “Otellos” nga Fan S. Noli, paraqet editimin digjital të tij për t’u lexuar online. Lexim të mbarë!

 Biblioteka Kombëtare, si qendër e kualifikimit profesional në nivel kombëtar organizon shkollën dyvjeçare të Bibliotekonomisë

 

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë është institucioni kryesor bibliografik i vendit ku janë përqendruar studimet në fushën e bibliografisë,

 

Agjencia Kombëtare e ISBN-së pajis me ISBN të gjithë botuesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Republikës së Shqipërisë,